Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESLEAN

Nimi

Lean-johtamisen perusteet

Nimi englanniksi

Lean Management

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää leanin periaatteet
- osaa nimetä leanin keskeiset käsitteet ja tuntee niiden sisällön
- osaa soveltaa leanin periaatteita organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
- osaa nimetä ja soveltaa yleisimpiä lean-työkaluja

Keskeiset sisällöt

- lean johtamisfilosofiana
- tärkeimmät lean-työkalut ja –menetelmät
- lean-työkalujen ja –menetelmien soveltaminen

Suoritustavat

- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, monivalintatentti.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 15.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.
- Opintojakson voi tenttiä aikavälillä 15.7. – 9.8.2019. Tentin voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 9.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

- Moodleen koostettu luentomateriaali
- uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, verkkosivustoja ja yritysesimerkkejä (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- suositellaan luettavaksi teosta Modig, Niklas & Åhström, Pär: Tätä on lean.
Rheologica Publishing 2013
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Suuronen Niina, niina.suuronen@savonia.fi