Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESKUV

Nimi

Kuvantamistutkimukset potilaan hoitopolussa

Nimi englanniksi

Medical Imaging in the Patient Care Pathway

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa eri kuvantamistutkimuksissa käytettävistä menetelmistä
- osaa kertoa, kuvantamistutkimuksissa ja kuvantamisohjatuissa toimenpiteissä käytettävästä energiasta
- osaa kertoa ionisoivan tai ionisoimattoman säteilyn erosta.

- osaa säteilysuojelun perusperiaatteet
- osaa ohjata potilaita yleisimpien kuvantamismenetelmien yhteydessä

Keskeiset sisällöt

- Eri kuvantamismenetelmien periaatteet (natiiviröntgentutkimus, tietokonetomografia, magneettitutkimus, läpivalaisututkimukset, isotooppitutkimus, hoito- ja toimenpideradiologia, ultraäänitutkimus)
- Yleisimmät toimenpideradiologiset toimenpiteet
- Säteilysuojelun periaatteet
- Potilaan ohjaus, valmistelu ja jälkiseuranta kuvantamistutkimusten ja kuvantamisohjattujen toimenpiteiden yhteydessä

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 11.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 11.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Ilmoitetaan Moodlessa

Edeltävät opinnot

Opintojakso on tarkoitettu terveysalan opiskelijoille, joiden koulutukseen ei kuulu kuvantamistutkimusten opetusta. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää
- Perustieto terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja toimintaympäristöstä
- Ensimmäisen vuoden opinnot suoritettu
- Vähintään yksi työelämäharjoittelu suoritettu

Yhteyshenkilö

Laitinen Kaija, kaija.laitinen@savonia.fi