Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESSASKE301

Nimi

Kirjallinen suomen kieli, C1-taso

Nimi englanniksi

Written Finnish, level C1

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuunnella normaalitempoista puhetta mm. televisiosta ja radiosta.
- lukea sujuvasti monimutkaisiakin tekstejä ja suomalaista kirjallisuutta.
- puhua ja kirjoittaa selkeästi ja kiinnostavasti erilaisista aiheista.
- käyttää suomen kielen kielioppia ja oman alan ammattisanastoa.
- käyttää arjen sekä opiskelu- ja työelämän sanastoja hyvin ja monipuolisesti.

Keskeiset sisällöt

Tavoitteena on suomen kielen (YKI 5/C1) -testitulokseen tarvittavat taidot.
Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Niitä ovat kirjoittaminen, puhuminen sekä tekstin ja puheen ymmärtäminen.

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- 10.6.- 5.8.2019 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia riittävän monta kertaa opintojakson aikana 31.8.2019 mennessä.
- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Materiaalit Moodlessa.

Edeltävät opinnot

- Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
(suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B2-tason kielitaito)

Yhteyshenkilö

Raatikainen Kukka-Maaria, kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi