Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESSASKE101

Nimi

Kirjallinen suomen kieli, B2-taso

Nimi englanniksi

Written Finnish, Level B2

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä kirjallisesti oman alan ja työelämän viestintätilanteissa.
- hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
- kuvata, selittää ja määritellä oman alan ilmiöitä.
- ilmaista ja perustella mielipiteitä ja käsityksiä omalta alalta.
- referoida ja viitata tietolähteisiin.
- kehittää kielitaitoa itsenäisesti.
- käyttää keskitason kielioppia: lauseenvastikkeet, partisiipit ja infinitiivit tekstissä, sivulauseet sekä harvinaiset sijamuodot eli komitatiivi, instruktiivi ja abessiivi.

Keskeiset sisällöt

- kirjoittamistaidot
- tekstinymmärrystaidot
- opiskelijan oman alan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
- korkeakouluopintojen ja työelämän kieli
- keskitason (YKI 4, B2-taso) kielioppi

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- 10.6.- 5.8.2019 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia riittävän monta kertaa opintojakson aikana 31.8.2019 mennessä.
- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Materiaalit Moodlessa.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B1.2-tason kielitaito.

Yhteyshenkilö

Raatikainen Kukka-Maaria, kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi