Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESMMA300

Nimi

Alkoholijuomien perusteet

Nimi englanniksi

Introduction to World of Wines, Beers and Spirits

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä viinin viljelyn ja valmistuksen päävaiheet sekä ymmärtää miten viinin rakenne syntyy.
- tuntee yleisimmät viinialueet.
- osaa nimetä tunnetuimpia rypäleitä ja tunnistaa rypäleiden ominaisuuksia.
- tuntee erilaisia väkeviä ja mietoja alkoholijuomia sekä niiden valmistustapoja.
- tietää oluen ja siiderin eri tyylit sekä valmistuksen periaatteet.

Keskeiset sisällöt

- viinin viljely ja valmistus
- viinialueet
- yleisimmät/tunnetut rypäleet
- viinien ryhmittely
- väkevien alkoholijuomien valmistus ja ryhmittely
- oluiden ja siidereiden valmistus sekä eri tyylit
- alkoholijuomien tarjoilu

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteereiden mukaisesti, verkkotentin suorittaminen hyväksytysti

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 31.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 16.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 3.6.2019 ja sulkeutuvat 18.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.9.2019 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 18.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Moodlen verkkomateriaali. Muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Vornanen Tanja, tanja.vornanen@savonia.fi