Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESEK1000

Nimi

3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi

Nimi englanniksi

3D-modelling in Cloud – Onshape Basic Course

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää piirrepohjaisen 3D-mallinnuksen yleiset periaatteet
- osaa laatia mallinnussuunnitelman
- osaa käyttää Part Studio ja Multipart -ominaisuuksia
- osaa laatia 3D-piirteiden pohjana käytettävät sketsit
- osaa muodostaa yleisimmät 3D-piirteet
- osaa muodostaa kokoonpanon
- osaa tehdä osa- ja kokoonpanopiirustukset sekä niihin osaluettelot

Keskeiset sisällöt

- Piirremallinnuksen perusteet
- Sketsit
- Tärkeimmät piirteet
- Kokoonpanojen luonti
- Valmistuspiirustukset
- Kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkotehtävien ja teematenttien suorittaminen ja henkilökohtaisen harjoitustyön suorittaminen.

Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu teematentti ja jotka on suoritettava järjestyksessä. Teematentin suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan teeman opiskelulle. Teematentin voi uusia kahdesti, mutta ennen uusintaa on pakollinen kolmen päivän karenssi. Harjoitustyön arvosanaa on mahdollista korottaa, mutta se täytyy tehdä opintojakson toteutuksen aikana.
Opintojakson päättymisen jälkeen harjoitustöitä ei enää oteta vastaan.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 7.9.2019 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

- Hietikko Esa: 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape, BOD 2017
- https://www.onshape.com/learn/learn-cad
- suomenkielistä opetusmateriaalia ja videoita jaetaan Moodlen kautta

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Hietikko Esa, esa.hietikko@savonia.fi