Hoppa till innehåll
Instruktioner

Instruktioner för att fylla i bidragsansökan

Fyll i föreningens och/eller dina kontaktuppgifter. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*). Tryck på "Fortsätt" efter att alla obligatoriska fält innehåller aktuella och korrekta uppgifter. Läs igenom ansökan och tryck på "Bekräfta" för att skicka in ansökan.
 

Grunduppgifter

 
Föreningens namn*
Fyll i föreningens, förbundets eller sökandens namn.
Föreningens bankkonto* VIKTIGT!
Ange det kontonummer i IBAN-format till vilket det eventuella bidraget kan betalas.
FO-nummer
Ange föreningens eller förbundets FO-nummer. Om sökanden är en grupp eller en enskild person kan fältet lämnas tomt.
Kontaktperson*
Ange den person som kan kontaktas under dagtid.
E-postadress* VIKTIGT!
Ange den elektroniska adressen som kan användas i korrespondens. Beskedet skickas till den angivna e-postadressen.
Mobiltelefonnummer*
Ange det mobiltelefonnummer som kan ringas till under dagtid.
Gatuadress*
Fyll i föreningens, förbundets eller sökandens adress.
Postnummer*
Fyll i postnumret.
Ort*
Fyll i postanstalten.

Plan

Vilken typ av bidrag ansöks om?*
Välj om du söker bidrag för en verksamhet eller ett projekt.
Beskrivning (max 500 tecken)*
Beskriv här kort verksamheten eller projeket.
Målgrupp*
Beskriv målgruppen för verksamheten eller projektet.
Hur många personer nås av verksamheten/projektet?*
Beskriv/Uppskatta hur många personer verksamheten/projektet når.
Hur önskar ni att verksamheten/projektet skall påverka er målgrupp?*
Beskriv hurudan påverkan ni önskar att er verksamhet/projekt har på målgruppen.
Hur utvärderas vilken påverkan verksamheten/projektet har?*
Beskriv hur ni utvärderar vilken påverkan er verksamhet/projekt har.
Område där verksamheten sker/projektet genomförs*
Ange i vilket område verksamheten sker/projektet genomförs.
Samarbetspartners
Ange vilka era samarbetspartners är.
Hur beaktar ni tillgänglighet*
Beskriv hur ni beaktar tillgängligheten i verksamheten projektet.
Anknytning till det svenska i Finland*
Beskriv hur verksamheten/projektet anknyter till det svenska i Finland.

Budget

Belopp som ansöks*
Ange summan pengar som söks utan euro-tecknet och i fulla tal (exempelvis 1000).
Totala kostnader*
Ange de totala kostnaderna för den verksamhet som bidrag söks till utan euro-tecknet och i fulla tal (exempelvis 10000).
Annan för samma ändamål ansökt eller erhållen finansiering
Ange de andra bidragsansökningar som har gjorts för samma ändamål. Ange även bidrag som erhållits.

Bilagor
För att ladda upp en bilaga tryck "Ladda upp fil" och dubbelklicka på det dokument som du vill ladda upp.
Du kan ladda upp två dokument. Behandlingen av bidrag blir dock smidigare om både verksamhets-/projektplanen och –budgeten är i samma dokument.
Se till att bilagorna innehåller sökandens namn.
 
Övrigt att notera
Ange här övrig information som du anser vara relevant.

Bekräfta uppgifterna
Kontrollera att de ifyllda uppgifterna är korrekta. Du kan alltid gå tillbaka till föregående sida genom att trycka "Tillbaka".
Genom att klicka i rutan "Jag försäkrar härmed att all given information stämmer" är din ansökan klar. Tryck "Bekräfta".
 
Integritetspolicy
Välj rutan "Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att mina uppgifter registreras." för att bekräfta att du läst SAMS dataskyddsbeskrivning. Du hittar den HÄR.

Du får ett meddelande till din e-post att vi mottagit din ansökan. Ifall du inte får ett e-postmeddelande inom några minuter, vänligen kontrollera din skräpkorg.