Hoppa till innehåll
Program

BETONGDAGEN 2024

Smarta betongkonstruktioner för en hållbar framtid

Byggandet tar ständiga steg i rätt riktning för ett ansvarsfullt förvaltande av jordens resurser. Klimatet står idag i centrum för hela betongsektorns innovativa utveckling. På Betongdagen 2024 får du en spännande inblick i den banbrytande utvecklingen av AI inom samhällsbyggnadssektorn, nya innovationer inom klimatförbättrad betong, cirkulär ekonomi och lyckade återbruksprojekt. Hör det senaste om förändringarna i regelverket som ger nya möjligheter för klimatsmart byggande med betong och hur partnering påverkar utvecklingen av byggandet. Få rykande färska prognoser kring Sveriges byggkonjunktur och hör hur politiken vill stötta utvecklingen.

Torsdag 24 oktober 2024

08:00 - 09:00    Registrering och morgonkaffe


08:30 - 09:00    Studentprogram (Lokal: Auditorium)


09:00 - 10:00    Parallella sessioner del 1

 1. AI inom byggsektorn (Lokal: Hades)
  • Ai inom samhällsbyggnadssektorn, projektet ACORN
   Claes Holmström och Erik Enecker, Ecometrix
    
  • Konstruktion och dimensionering med AI
   Daniel Lauri, Tyréns

    
 2. Cirkulär ekonomi del 1 (Lokal: Cronos)
  • Återhus
   Jan Schorzewski, RISE 
  • ReCreate
   Erik Stenberg, KTH

    
 3. Optimering av konstruktioner (Lokal: Chaos)
  • Optimering av brokonstruktioner
   Rasmus Rempling, Chalmers/NCC

    
  • Branschnyheter från byggsektorn
    
 4. Nya regelverk för betongen (Lokal: Atlas)
  • Uppdateringar i AMA
   Elisabeth Helsing, RISE

    
  • Nyheter i 137003
   Anders Lindvall, Thomas Concrete Group

    
 5. Betongföreningens arbete (Lokal: Auditorium)
  • Det här gör Betongföreningen, en inblick i föreningens pågående verksamheter
   Richard McCarthy, Betongföreningen
   Mikael Hallgren, Tyréns
   Mats Hellström, Heidelberg Materials Cement Sverige
   Jenny Larsson,Heidelberg Materials Cement Sverige
   Andreas Sjölander, KTH
   Markus Petersson, Svensk Betong
   Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group

    
  • Branschnyheter från byggsektorn

10:00 - 10:30    Förmiddagskaffe med mingel bland utställarna


10:30 - 11:30    Parallella sessioner del 2

 1. Gjutning med nya betongtyper (Lokal: Hades)
  • Branschnyheter från byggsektorn 
    
  • Gjutning med klimatförbättrad betong på vintern
   Skanska

    
 2. Cirkulär ekonomi del 2 (Lokal: Cronos)
  • Återvinning av ballast
   Peter Martinsson, Swerock

    
  • Återbruk -Exempel på lyckade projekt
   Consolis

    
  • Branschnyheter från byggsektorn
    
 3. Formar för nya betongtyper (Lokal: Chaos)
  • Formsystem för nya betongsammansättningar
   Mikael Englund, PERI

    
  • Branschnyheter från byggsektorn
    
 4. Byggproduktförordningen, nyheter (Lokal: Atlas)
  • Hur ändras förutsättningarna för betongindustrin?
   Sara Elfving, Boverket

    
  • Branschnyheter från byggsektorn
    
 5. Partnering (Lokal: Auditorium)
  • Partnership for sustainability gol 17: The Alo building - a case study
   Bjørnar Hamstad, Multiconsult
   Ida Fossen, R.Kjeldsberg AS

    
  • Samarbete som katalysator för utveckling och innovation
   Nilla Olsson, NCC

11:30 - 12:30    Lunch med mingel bland utställarna


12:30 - 17:15    Huvudprogram (Lokal: Auditorium)
 • Inledning och välkomnande
  • Mikael Hallgren, Ordförande Betongföreningen
  • Richard McCarthy, moderator
    
 • Färdplan klimatneutral betong
  • Malin Löfsjögård, Svensk Betong
    
 • Stora infrastrukturprojekt hos Trafikverket
  • Magnus Sjöberg, Trafikverket
    
 • Klimatarbetet hos Trafikverket och hur påverkas betongen
  • Anders Wiberg, Trafikverket

13:50 - 14:20    Eftermiddagskaffe med mingel bland utställarna


 • Svenska statens roll i främjandet av koldioxidlagring
  • Johanna Mossberg, Energimyndigheten
    
 • CCS hos cementtillverkaren
  • Mikael Kullman, Heidelberg Materials Cement Sverige
    
 • Alternativa bindemedel - en lägesrapport kring framstegen senaste året
  • Jens Robertsson, Ridgehill
  • Oskar Lindroth, Swerock
  • Claes Kollberg, Cemvision
  • Stefan Sandelin, Heidelberg Materials Cement Sverige
  • Corey Blackman, SaltX Technology
  • Åke Roos, Boliden

15:40-16:10    Bensträckare och mingel bland utställarna


 • Byggkonjunkturen, dagsfärska siffror från Byggföretagen
  • Johan Deremar, Byggföretagen
    
 • Så får vi fart på byggandet i Sverige
  • Andreas Carlsson, Bostads- och Infrastrukturminister
    
 • Slussens ombyggnad, en teaser inför fredagens studiebesök.
  • Dan Svensson ELU
    
 • Summering och avslutning av seminarieprogrammet
  • Mikael Hallgren, Ordförande Betongföreningen
  • Richard McCarthy, moderator
 

17:15-18:30    Betongpub med mingel bland utställarna

18:30-23:00    Middag 

 • Prisutdelningar:
  • Bästa examansarbete inom betongområdet
  • Svenska Betongföreningens Guldmedalj
  • Betongföreningens Inspirationspris

 Fredag 25 oktober 2024

09:00-11:30    Studiebesök Slussen

 • Studiebesök på Slussen
  Dan Svensson, ELU