14


 

Terug naar het programma Scroll down for english

Kun je met je gedachtes een computer besturen?

Groenzaal (begane grond, max. 20p) | 13.30 – 13.50 uur
 
In Nederland leven waarschijnlijk meer dan honderd mensen met het locked-in syndroom (LIS), een aandoening waarbij je 'opgesloten' zit in je eigen lichaam. Je krijgt nog alles mee van wat er om je heen gebeurt maar kan hier niet of nauwelijks meer op reageren. Ons doel is om deze mensen een nieuwe manier van communiceren te bieden, door de hersenen direct aan te sluiten aan een computer. Een brein-computer-interface, ofwel BCI. Om de menselijke hersenen en machines zo goed mogelijk te laten samenwerken hebben we kennis nodig van veel verschillende vakgebieden en we werken daarom samen met het UMC Utrecht. We willen beter begrijpen hoe de hersenen werken en daarbij kijken we onder andere naar de aansturing van de handen. Uiteindelijk willen we namelijk de LIS patiënten gebarentaal aanleren en deze gebaren direct uitlezen met een BCI. Hiermee hopen we deze mensen meer zelfstandigheid te geven door BCI voor thuis gebruik beschikbaar te maken, zodat zij beter met vrienden, familie en zorgverleners kunnen communiceren.

Jinne Geelen
PhD Candidate | Biomechatronics & Human-Machine Control
TU Delft
E: j.e.geelen@tudelft.nl

 


 

Back to the program

Can you control a computer with your thoughts?

There are probably more than a hundred people in the Netherlands suffering from locked-in syndrome (LIS), a condition that makes people feel as if they are ‘locked’ in their bodies. They are still aware of everything happening around them, but they are unable, or barely able, to react to it anymore. Our goal is to provide these people with a new way of communicating, by directly connecting the brain to a computer: a brain-computer interface, or BCI. To get the human brain and machines to work together as efficiently and effectively as possible, we need knowledge from various disciplines, which is why we are working together with UMC Utrecht. We want to improve our understanding of how the brain works, and one of the things we are examining is the motor control of the hands. Indeed, we ultimately would like to teach LIS patients sign language and have the signs automatically read out by a BCI. We hope this will increase their independence by making BCI available in homes, so they can communicate more easily with friends, family and caretakers.