Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Anniskelupassikoe

Anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymän mallin mukainen todistus (anniskelupassi).

Anniskelupassikoe kestää 60 minuuttia ja sisältää 40 kysymystä, jotka pohjautuvat Valviran laatimaan aineistoon. Kokeen hyväksyttävä suoritus edellyttää, että vähintään 80 % vastauksista on oikein (32 pistettä / max 40 pistettä).

Kokeeseen osallistujan henkilöllisyys tarkistetaan koepaikalla.

Kokeen tulokset ovat selvillä 2 - 4 viikon kuluttua koepäivästä. Tulokset ilmoitetaan sähköpostilla ja anniskelupassi lähetetään kirjepostissa.

Koepaikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkatu 1, 70210 Kuopio. Tarkempi tila ilmoitetaan kutsukirjeessä.

Opintomaksu 45 euroa tai uusintakokeessa 30 euroa.

Kokeeseen valmistava itseopiskelumateriaali on Valviran laatimaa:

English self-study material

Alkoholiasioiden oppaat ja esitteet Aluehallintoviraston sivulla

Harjoitukset ja testit verkossa, mm. www.anniskelupassi.com

Lisätietoja yhteyshenkilöiltä:

  • opintoneuvoja Sirpa Hietala, sirpa.hietala (at) savonia.fi, puh. 044 785 6967
  • opettaja Tanja Vornanen, tanja.vornanen (at) savonia.fi, puh. 044 785 6064
Savonia varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
 

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!