Doorgaan naar inhoud
Talent

 

2e landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo


Met talent samenwerken!

Let op! Conferentie verplaatst naar 16 juni 2021!

 

Jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en entree-opleidingen mbo hebben talent. Daarmee gaan ze de arbeidsmarkt op en redden ze zich in de samenleving. Aan de scholen de opdracht dat talent aan te spreken en ze een goede voorbereiding te geven op de overstap van school naar werk. Dan helpt het dat de scholen hun betrokkenheid op de leerling ook met elkaar afstemmen. Kortom: met talent samenwerken helpt ze verder!

Dit motto staat centraal op de 2e landelijke conferentie voor pro, vso en de (v)mbo-opleidingen die zich inzetten voor deze jongeren.

In het plenaire deel wordt ingegaan op het belang van talentontwikkeling en samenwerking tussen allen die bij deze doelgroep zijn betrokken. In de deelsessies is er aandacht voor onder meer good practices, de rol van de gemeente, ESF-subsidies en de inzet van kwalificatiestructuur.

Een dag waar u inspiratie, voorbeelden uit de praktijk en inzichten kunt halen die van belang zijn voor de overstap van deze jongeren van school naar werk en voor de samenwerking in de regio.

Deze dag is zeker ideaal als studiedag voor het gehele team! Er zijn:

  • informatieve bijdragen over het belang van loopbaanontwikkeling voor deze jongeren (Marinka Kuijpers) en over samenwerking in de regio vanuit het Platform passend onderwijs MBO Raad (Jack de Jong);
  • inspiratie over talent door Rahma El Mouden en door Ivo Mijland;
  • deelsessies waarin expertise wordt gedeeld over onder meer diplomering / certificering, maatwerk, techniekimpuls, ESF-subsidie, etc.;
  • een informatiemarkt en
  • vele honderden collega's uit het land om ervaringen mee te delen.

In verband met de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om onze landelijke conferentie pro- vso – (v)mbo op 17 juni 2020, met als motto Met talent samenwerken!, doorgang te laten vinden. We vinden het erg jammer, maar het is helaas niet mogelijk om de conferentie in juni op de locatie van t Spant met toestemming van de autoriteiten en op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.
Het goede nieuws is dat we de conferentie kunnen verplaatsen, en wel naar woensdag 16 juni 2021 én dat – met onze dank aan de sprekers - het programma ongewijzigd blijft. Vanaf december 2020 gaan we weer verder met de inschrijvingen.
U hoeft zich voor de conferentie niet opnieuw op te geven; uw ticket blijft dus gewoon staan tot volgend jaar. Mochten zich tussentijds wijzigingen voordoen in de deelsessies, waar we nu dus niet vanuit gaan, dan laten we u dat weten.

Op dinsdag 5 mei waren er 249 aanmeldingen van de volgende 102 organisaties/scholen.

Aeres velp
Alfa-college
Almere College Praktijkonderwijs
Beroepscollege Zoetermeer
Breda College
Calvijn College
COG
College De Kleine Prins Utrecht
CSG Prins Maurits
Curio
CVO Accent
Da Vinci College
De Bolster
De Brug Praktijkonderwijs
De Kom
De Meerwaarde
De Monoliet
De Onderwijsadviseur
De Onderwijsspecialisten Arnhem
De Rooi Pannen
De Velddijk
De Waterlelie, school voor SO en VSO
Deltion College
Eduvier Onderwijsgroep
Elde College
Ferm - Aventus
Fioretti college
Friesland College
Futura College
Gemeente Alkmaar
Gemeente Amersfoort
Gemeente Assen
Gemeente Ede
Gemeente Goeree-Overflakkee
Gemeente Groningen
Gemeente Heerlen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Oss
Gemeente Oude IJsselstreek
Gooise Scholen Federatie
Graafschap College
Greijdanus
Griendencollege
Helicon MBO Nijmegen
Heliomare onderwijs
Het Perron
Hmcollege Rotterdam
HPC Zuidwijk
Intergrip
Intermetzo Zonnehuizen onderwijs
Kentalis College Utrecht
Kohnstamm Instituut BV
Koninklijke Kentalis
Kranenburg
MBO Amersfoort
Meerinzicht
Ministerie  OCW, IvhO
Mozarthof
Onderwijsgroep buitengewoon
Pius X college
Pontes scholengroep Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs Zutphen
Praktijkschool De Bolster
PRO Emmen
PrO Hardenberg
RBL Midden Gelre
Reg. Bureau Leerlingzaken Midden Gelre
RENN4
ROC Mondriaan
ROC Nijmegen
ROC van Amsterdam
ROC van Twente
ROCVA
Scalda
SLO
SO/VSO de Pyler
Stad & Esch
Sterk VO
Stg Koraal Inzake het Driespan
Stichting Carmelcollege
Stichting PC VO Gouda e.o.
SVO vakopleiding Food
SWV Drechtsteden
SWV PasVOrm
SWV VO Amsterdam-Diemen
SWV vo Nijmegen
Taalbrug College
Udens college sector vmbo
Van Lodenstein College
Vierbeek College
VO Veghel
VSO De Velddijk
Wartburg College
Wellantcollege Aalsmeer
Werkzaak Rivierenland
Z.M.L.K. school De Kom
Zadkine Startcollege
zml De Ark
zml de keerkring
ZMLK De Keerkring
zmlk de Kom
Zonnebloemschool