Elokuvakaupunki Turku ry Scenen käyttäjärekisterin tietosuojaseloste
 
Tässä tietosuojaselosteessa informoimme käyttäjärekisteriin tallennetuista tiedoista sekä henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä. 
 
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
 
Elokuvakaupunki Turku ry
Läntinen rantakatu 13, 20100 Turku
Puh. 040 588 4239
scene@turku.fi
wffc.fi/elokuvakaupunki-turku-ry-scene/
 
 
Mitä tietoja keräämme?
 
Keräämme tietoja Elokuvakaupunki Turku ry Scenen avustajarekisterin jäsenistä (myöhemmin "Avustaja").
Rekisterin kerätään ainoastaan Avustajan itsensä ilmoittamat tiedot. Avustaja pääsee koska vain tarkastelemaan, muokkaamaan tai poistamaan avustajarekisterissä itsestään olevia tietoja.
 
Mihin henkilötietoja käsitellään ja mihin käsittely perustuu?
 
Henkilötietoja käsitellään av-tuotantojen avustajahakuihin liittyen sekä Elokuvakaupunki Turku ry:n viestintätarkoituksiin. 
Rekisterin tietoja käsitellään perustuen Avustajan nimenomaiseen suostumukseen.
 
Miten tietoja säilytetään?
 
Rekisteritiedot tallentuvat Lyyti-järjestelmään. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ja niitä on oikeus käsitellä ja ylläpitää ainoastaan Elokuvakaupunki Turku ry:n ja Länsi-Suomen elokuvakomission edustajat. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Avustajan suostumukseen perustuen tietoja voidaan luovuttaa tuotantoyhtiöille näiden pyynnöstä. Luovutettavat tiedot suojataan salasanalla ja aikarajalla.
Henkilötietoja säilytetään koko avustajarekisterin olemassaolon ajan, ellei Avustaja itse poistaa tietonsa tai pyytää niiden poistoa. Rekisterin ylläpitäjä varaa kuitenkin oikeuden poistaa Avustajan tiedot rekisteristä, mikäli Avustaja käyttäytyy epäasiallisesti tai loukkaavasti kuvauksissa.
 
Kuka käsittelee henkilötietoja?
 
Henkilötietoja käsittelee Länsi-Suomen elokuvakomission ja Elokuvakaupunki Turku ry:n työntekijät. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa Avustajan suostumuksen mukaisesti tuotantoyhtiöille.
 
Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?
 
Rekisteröitynä sinulla on
  • oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötietosi
  • oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista
  • oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
  • oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään
  • oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi
 
Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus tietojesi käsittelyyn.
 
Näin voit vaikuttaa tietojen käyttöön
 
Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, tulee sinun osoittaa kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle scene@turku.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta se voidaan käsitellä. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).
 
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
 
Elokuvakaupunki Turku ry pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.