Trimble Basecamp 2020 arrangeras av Trimble Solutions Sweden AB och Trimble Solutions Gothenburg AB. Som deltagare på eventet godkänner du vida anmälan via webbformulär respektive bolags integritetspolicy. Du ger där med ditt godkännanden att dina personuppgifter kan överföras till länder utanför EU och kan användas och lagras av Trimble vid dess företagsanläggningar eller hos deras betrodda tjänsteleverantörer i USA och / eller någon annanstans, allt i enlighet med de policyer som anges i Trimbles integritetspolicy. Om du inte ger samtycke kan du inte anmäla dig för att delta på eventet.

Detaljer om respektive bolags intergritetspolicyn finner ni här: 
 
Trimble Solutions Sweden AB
Integritetspolicy >>
Hemsida >>
 
Trimble Solutions Gothenburg AB
Integritetspolicy >>
Hemsida >>
 
Tillbaka till Trimble Basecamp 2020 >>