Tietosuojaseloste

 
Tietoturva ry on valtakunnallisen Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry TIVIAn jäsenyhdistys ja Suomen suurin tietoturva-ammattilaisten verkosto.
 
TIVIAn jäsenyhdistysten jäsentiedot säilytetään yhteisessä jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjänä TIVIA ry käyttää jäsenrekisteriä ensisijaisesti jäsenyhdistysten ja jäsenistön jäsenasioiden hoitamiseen.
 
TIVIAn rekisteri muodostuu erillisistä alarekistereistä, joita ovat TIVIA ry:n jäsenyhdistysten jäsenrekisteri, TIVIA ry:n kokonaan omistaman Infuture Oy:n asiakasrekisteri, tapahtumakohtainen osallistujarekisteri, markkinointirekisteri, rekisteri tutkimustarkoituksia varten sekä taloushallintajärjestelmä.
 
Rekistereihin tallennetaan jäsentietojen lisäksi yhdistysten luottamushenkilöiden, tutkimuksiin osallistuneiden, kouluttajien, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneiden, sitoumuksen tehneiden, työ- ja palvelussuhteessa olevien sekä muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilötietoja.
 
Varsinaisen jäsenrekisterin lisäksi Tietoturva ry ylläpitää itsenäisesti tapahtumakohtaisia osallistujarekistereitä: Osanottajatiedot kerätään osallistujilta itseltään ja niitä säilytetään kaksi vuotta.
 
Tapahtumien osallistijarekistereitä käsitellään pääsääntöisesti Lyyti-palvelussa, yksittäistapauksessa tapahtumien yhteydessä erikseen mainittujen yhteistyökumppaneiden, kuten TIVIAn omissa järjestelmisssä.
 
TIVIAn tiesuojaselosteen lisätietoineen löydät osoitteesta http://www.tivia.fi/tietosuojaseloste.