Ohjelma

Lapin poro- ja kalapäivät 2018

Vastakkainasettelusta rakentavaan vuoropuheluun

  KESKIVIIKKO 16.5.
9:15– Ilmoittautuminen ja kahvi
10:00–10:05 Järjestäjän tervetuloa ja käytännön ohjeet, johtaja Sari Forsman-Hugg, Luke
10:05–10:20 Päivien avaus, osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, maa- ja metsätalousministeriö
10:20–10:50 Luonnonvara- ja ympäristökonfliktit, tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luke
10:50–12:20

Rakennettujen vesien haasteet – vaelluskalat

Puheenjohtaja Liisa Ansala, Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Esitysten aiheita:

 • Vastuullinen Kemijoki – totta vai tarua, ympäristöpäällikkö Erkki Huttula, Kemijoki Oy
 • Yhteistyöllä eteenpäin vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöihin, erikoistutkija Pauliina Louhi, Luke
 • Kuinka kompensoida kalataloushaittoja tehokkaasti? Velvoitteiden uudelleenkohdistuksen mahdollisuudet, erikoistutkija Janne Artell, Luke
 • Säätövoima nyt ja tulevaisuudessa, kehitysjohtaja Tatu Kulla, Fortum
 • Kommenttipuheenvuoro, Ammattikalastajan näkökulma teemaan: Timo Matinlassi, Perämeren kalastusalue
12:20–13:20 Lounas (omakustanteinen)
13:20–14:45

Lapin kalastusmatkailun haasteet ja mahdollisuudet

Puheenjohtaja: tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro, Luke

Esitysten aiheita:

 • Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä, projektipäällikkö Markku Vierelä, Metsähallitus
 • Lohiseurannat – tietoa kalavarojen kestävää käyttöä varten, tutkija Panu Orell, Luke
 • Lapin matkailun kehitysnäkymiä, vetovoimatekijöitä ja kipupisteitä poro- ja kalatalouden näkökulmista, erikoistutkija Seija Tuulentie, Luke
 • Kommenttipuheenvuoro, Kalastusmatkailuyrittäjänä valtion vesillä, Jukka Hirvonen, Kairiver Oy
14:45–15:15 Kahvi
15:15–16:45

Näkökulmia porolaidunten tilaan

Puheenjohtaja: yksikön päällikkö Vesa Ruusila, maa- ja metsätalousministeriö

Esitysten aiheita:

 • Pikkunisäkkäät ja poro tunturin kasvillisuuden kuluttajina, professori Lauri Oksanen Tromssan yliopisto
 • Laidunnuksen vaikutus tunturikasvillisuuden monimuotoisuuteen lämpenevässä ilmastossa, postdoc-tutkija Elina Kaarlejärvi, Helsingin ja Uumajan yliopistot
 • Porolaiduninventointi – missä mennään? Menetelmäkehityksellä lisää luotettavuutta tuloksiin, erikoistutkija Jouko Kumpula, Luke
 • Saamelaisten kommenttipuheenvuoro laidunten tilaan, Anni-Helena Ruotsala, Saamelaiskäräjät
19:00– Illanvietto, Ravintola Valdemari, Jäämerentie 9
   
  TORSTAI 17.5.
9:00–10:40

Porotalous – kannattavan elinkeinon mahdollisuuksia

Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys

Esitysten aiheita:

 • Maankäytön muutokset ja näkymät, maakuntainsinööri Juha Piisilä, Lapin liitto
 • Suurpedot ja poronhoito, tutkimusprofessori Ilpo Kojola, Luke
 • Poronlihantuotannon kannattavuuserot – millainen on hyvin menestyvä yritys, tutkija Jukka Tauriainen, Luke
 • Kommenttipuheenvuoro, Porotalouden kannattavuus Lapissa, poroasiantuntija Päivi Kainulainen, Lapin ELY-keskus
 • Tietoisku porotalouden aluetaloudellisten vaikutusten tutkimuksesta, tutkija Marja Knuuttila, Luke
 • Kommenttipuheenvuoro, Poronlihan jalostajan näkökulma, Eveliina Pääkkölä, Arctifood Oy
10:40–11:10 Voileipäkahvit
11:10–13:45

Miltä näyttää Lapin poro- ja kalatalous 2030? Työpajatyöskentely:

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoista ryhmää:

Poro- ja kalatalouden kannattava ja kestävä liiketoiminta 2030 -ryhmä

Työpajassa rakennetaan vaihtoehtoisia polkuja kestävälle poro- ja kalatalouden liiketoiminnalle. Miten ympärillämme ja maailmalla tapahtuvat muutokset vaikuttavat poro- ja kalatalouteen? Miten tunnistaa heikot muutossignaalit? Miten kehittää liiketoiminta kestäväksi ja ketteräksi? Mitä mahdollisuuksia ja toisaalta haasteita muun muassa digitalisaatio, kaupungistuminen ja turismin kasvu tuovat paikallisten elinkeinojen kehittämiseen.

Ennakointiosiota vetää Lukesta kehittämispäällikkö Johanna Kohl, jolla on 20 vuoden kokemus ennakoinnista.

Paikallinen tieto luonnonvarojen hallinnassa -ryhmä

Työpajatyöskentelyn tarkoitus on tunnistaa lohta ja poroa koskevaa paikallista tietoa, joka pitäisi saada osaksi luonnonvarojen käyttöä koskevaa päätöksentekoa. Työskentelyssä pohdimme myös konkreettisia keinoja, joilla päätöksenteon toimivuutta ja hyväksyttävyyttä voidaan kehittää. Työpajassa esimerkkeinä ovat Tenon lohi ja poronhoito.

Kokonaisuuden toteutuksesta vastaa tutkimusprofessori Juha Hiedanpää yhdessä Luken asiantuntijoiden kanssa.

Molemmat ryhmät voivat jakautua pienryhmiin osallistujamäärän perusteella.

Kummankin ryhmän tuotoksien pohjalta laaditaan Lapin poro- ja kalatalouden näkymät 2030 –raportti, joka on suunnattu erityisesti päätöksentekijöille, virkamiehille ja muille vaikuttajille sekä elinkeinojen kehittäjille.

13:45–14:00 Päätössanat, ohjelmapäällikkö Sirpa Thessler, Luke
14:00– Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen